مقاله تاثير قيمت LNG بر اقتصاد طرح هايLNG (بررسي يک شاهد عيني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثير قيمت LNG بر اقتصاد طرح هايLNG (بررسي يک شاهد عيني)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ بازگشت داخلي سرمايه
مقاله ارزش خالص فعلي
مقاله شبيه سازي مونت کارلو
مقاله تحليل حساسيت
مقاله مدل هاي قيمت گذاري LNG
مقاله بازار LNG
مقاله تامين مالي طرح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوان افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي اقتصادي طرح هاي بزرگي که داراي پيچيدگي تکنولوژيکي هستند، دشواري هاي زيادي را به همراه دارد. از آن جايي که ارزيابي اقتصادي اطلاعات فني و اقتصادي، زيادي را مي طلبد و بخش عمده اي از اين متغيرها نيز جنبه تصادفي داشته و ا تعيين مقدار آن ها عناصر احتمال را به همراه دارد، لذا کار ارزيابي اقتصادي را با دشواري مواجه مي کند، به همين دليل تلاش شده است که در اين مطالعه از يک شاهد تجربي براي اين مهم استفاده شود.
دليل استفاده از يک شاهد عيني بيش تر، استفاده از آمار و ارقام واقعي بوده است، در عين حال انتخاب طرح گينه نو به عنوان يک طرح جديد و پرهزينه اين سوال را پيش مي آورد که چرا چنين طرح پرهزينه اي داراي صرفه اقتصادي است!
در اين مقاله تلاش مي شود به اين سوال پاسخ دهم داده شود که چرا در طرح هاي بلندمدت با سرمايه گذاري بالا، ريسک هاي بسيار زيادي وجود دارد، از جمله ريسک قيمت فروش محصول در بازار که با مطالعه سري زماني ۱۰ ساله قيمت نفت خام و بر اساس مفهوم برابري قدرت قيمت نفت خامJCC   با گاز طبيعي و شبيه سازي مونت کارلو، به بررسي و شناسايي تاثير قيمت فروش گاز طبيعي مايع شده(LNG)  بر روي اقتصاد طرح در قالب گزينه هاي مختلف پرداخته شده و سپس براساس شناسايي گزينه ها، احتمال اقتصادي بودن طرح با فرض احتمال کسان براي سناريوهاي مطروح و بررسي شده است.
برآورد هزينه هاي سرمايه اي (CAPEX) و هزينه هاي عملياتي (OPEX) داراي نااطميناني بالاست و تغيير نااطميناني از ۵% به ۱۰% مي تواند اقتصادي بودن طرح را با خطر مواجه کند. فروض مختلف هم چون نرخ دلار، ورو و نرخ ديگر ارزها در آينده، مدل قيمت گذاري گازطبيعي، پيش بيني درآمدهاي طرح، مباحث مربوط به بازاريابي محصولات، مديريت طرح پس از ساخت و در دوران بهره برداري، ار جمله مواردي هستند که تاثير زيادي در ارزيابي اقتصادي طرح دارند.
در اين مطالعه با توجه به فرضيات مشخص و متغير اصلي قيمت LNG در بازار، نرخ بازگشت داخلي سرمايه و ارزش خالص حال بررسي مي شود و در انتها تحليل حساسيت مورد توجه قرار مي گيرد.