مقاله تاثير كلام معتزلي بر كلام قرائيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در الهيات تطبيقي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير كلام معتزلي بر كلام قرائيمي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرائيم
مقاله فلسفه يهودي
مقاله كلام معتزلي
مقاله كلام قرائيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علمي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي نسب مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقدس بيش از حد سنت شفاهي (تلمود) در برهه هايي از زمان در يهوديت رباني، که موجب به حاشيه رانده شدن كتاب مقدس شده بود، گروهي را به مخالفت با آن سنت واداشت که فرقه قرائيم از اين گروه بود. فرقه قرائيم در قرن دوم / هشتم، آن هم در زير لواي فرهنگ و تمدن اسلامي شكل گرفت. قرائيان عقل گرا بودند و متكلمان اين فرقه براي تفسير كتاب مقدس، كلام معتزلي را به خدمت گرفتند و با مدد جستن از اين كلام سعي در مقابله با جبهه مخالف خود؛ يعني ربانيان نمودند. تاثير معتزله بر متکلمان يهودي در سده چهارم / دهم به نقطه اوج خود رسيد. گرچه برخي محققان در برهه اي از زمان مسلمانان را در مباحث مشترك کلامي ميان اين دو دين متاثر از يهوديان مي دانستند، اما اين متكلمان يهودي بودند كه متاثر از متكلمان مسلمان بودند و با كمك آنها و مشاركت ربانيان و قرائيان، پربارترين دوره فلسفه يهودي؛ يعني دوره قرون وسطي را شكل دادند .