مقاله تاثير لواميزول هيدروکلرايد بر تعداد گلبول هاي سفيد خون بچه تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۴۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير لواميزول هيدروکلرايد بر تعداد گلبول هاي سفيد خون بچه تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاس ماهي ايراني
مقاله تحريک سيستم ايمني
مقاله گلبول هاي سفيد
مقاله لواميزول هيدروکلرايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام سميه
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسري حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: جواديان روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از مواد محرک سيستم ايمني يکي از روش هاي موثر براي افزايش توانايي هاي حفاظتي ماهي مي باشد. لواميزول هيدروکلرايد دارويي است که موجب تنظيم و تحريک سيستم ايمني و افزايش گلبول هاي سفيد ماهيان مي شود. اين تحقيق با هدف بررسي اثر داروي لواميزول هيدروکلرايد به عنوان محرک سيستم ايمني در تحريک گلبول هاي سفيد بچه تاس ماهي ايراني به صورت حمام درماني با غلظت هاي ۵ و ۱۰ ميلي گرم در ليتر و به مدت ۲۰ دقيقه انجام شد. نتايج نشان داد که ميانگين تعداد گلبول هاي سفيد در بچه ماهيان جوان، در تيمار ۵ و ۱۰ ميلي گرم در ليتر لواميزول و تيمار شاهد به ترتيب برابر ۱۰۰۶۰، ۱۶۷۴۰ و ۱۸۳۲۰ بوده است. نتايج حاصله مويد موثر بودن داروي لواميزول هيدروکلرايد در تحريک سيستم ايمني بچه ماهيان است، به طوري که با استفاده از اين ماده تعداد گلبول هاي سفيد در واحد حجم خون به طور معني داري افزايش مي يابد.