مقاله تاثير متا آمفتامين ها و نارکوتيک ها در رفتار جنسي و بي پروايي جنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تاثير متا آمفتامين ها و نارکوتيک ها در رفتار جنسي و بي پروايي جنسي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمفتامين
مقاله نارکوتيک
مقاله بي پروايي جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي کاشاني فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: متا آمفتامين ها در افزايش ميل و بي پروايي جنسي موثرند. نارکوتيک ها نيز با کاهش احساس اضطراب، پرخاشگري و ايجاد نوعي سرخوشي و شعف مي شود. پژوهش حاضر، با هدف مقايسه رفتارهاي جنسي و بي پروايي جنسي مصرف کنندگان نارکوتيک و آمفتامين ها انجام شده است.
روش: اين پژوهش، به صورت علي مقايسه اي در سال ۱۳۸۷- ۱۳۸۸ و در بيمارستان ايرانيان روي ۸۰ نفر مرد (۴۰ نفر با سومصرف آمفتامين ها و ۴۰ نفر با سومصرف نارکوتيک ها) انجام شد. براي گردآوري اطلاعات، از پرسشنامه رفتار جنسي تحت تاثير مواد و براي تجزيه و تحليل داده ها از آناليز واريانس استفاده شد.
يافته ها: نتايج، نشان داد که ميل جنسي با مصرف آمفتامين ها افزايش مي يابد و اين افزايش با احساس اجبار و انجام رفتار نامتعارف جنسي همراه است و دو گروه، در رفتارهاي پرخطر جنسي تفاوت معناداري با يکديگر ندارند.
نتيجه گيري: سومصرف آمفتامين ها، مي تواند با تمنا و قوي تر کردن رفتارهاي جنسي، چرخه اي معيوب شامل انگيختگي- اشتياق فراهم کند و به اين طريق، احتمال بروز و گسترش اختلالات واگيردار را افزايش دهد؛ پديده اي که در مصرف نارکوتيک ها نيز مشاهده مي شود. به نظر مي رسد مي توان با آموزش مهارتهاي جنسي و کارآمدتر کردن و شناخت افزايي افراد، آنها را از وارد شدن به اين چرخه بازداشت.