مقاله تاثير متغيرهاي مالي و غير مالي بر صدور اظهار نظر مشروط حسابرسي (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير متغيرهاي مالي و غير مالي بر صدور اظهار نظر مشروط حسابرسي (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزارش مشروط حسابرسي
مقاله متغيرهاي مالي و غير مالي
مقاله نسبت هاي مالي
مقاله شبکه عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرآبادي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي شعيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه رقابت در حرفه حسابرسي اهميت زيادي دارد. از اين رو کاهش هزينه، زمان و افزايش کيفيت حسابرسي از طريق بکارگيري اصول و فنون مديريت در آن ضروري است. در اين پژوهش رابطه متغيرهاي مالي و غيرمالي بر صدور گزارش مشروط حسابرسي مورد بررسي قرار گرفت.
جامعه آماري اين پژوهش، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۸۳ تا ۸۶ مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از رويکرد شبکه عصبي مصنوعي و از روش حذف ورودي شبکه عصبي براي تعيين معني دار بودن رابطه متغيرها استفاده شده است.
نتايج اين پژوهش، نشان داد که بين ۹ متغيري كه انتظار مي رفت بر صدور گزارش مشروط حسابرسي داراي تاثير معني داري باشند، تنها دفعات گردش موجودي کالا، نسبت بدهي به دارايي، و نسبت حسابهاي دريافتي به کل دارايي، بر صدور گزارش مشروط حسابرسي داراي تاثير معني داري بودند.