مقاله تاثير متغير هاي فرآيند نيتروژن دهي پلاسمايي پالسي برمورفولوژي و سختي لايه هاي نيتريدي تشکيل شده بر روي فولاد گرم کار H11 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثير متغير هاي فرآيند نيتروژن دهي پلاسمايي پالسي برمورفولوژي و سختي لايه هاي نيتريدي تشکيل شده بر روي فولاد گرم کار H11
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن دهي پلاسمايي پالسي ديوارگرم
مقاله فولاد ۱۱H
مقاله ذرات نيتريدي
مقاله سختي سطحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراتي راد حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: آماده احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگراني شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيتروژن دهي پلاسمايي يکي از روش هاي مورد استفاده براي بهبود رفتار سايشي و خواص مکانيکي مواد به خصوص آلياژ هاي پايه آهن است. در اين تحقيق نمونه هاي فولاد گرم کار  H11 AISI در شرايط مختلف دما، زمان و ترکيب اتمسفر مورد عمليات نيتروژن دهي پلاسمايي پالسي قرار گرفته و تاثير عوامل فرآيند بر مورفولوژي و سختي لايه هاي نيتريدي با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي، پراش اشعه ايکس و ريز سختي سنجي بررسي شد. نتايج نشان داد که در زمان هاي طولاني نيتراسيون، ضمن افزايش عمق نفوذ نيتروژن، اندازه رسوبات نيتريدي تشکيل شده در سطح افزايش مي يابد و اين امر باعث کاهش چگالي رسوب ها و در نتيجه کاهش سختي سطح نمونه مي گردد. با افزايش درصد نيتروژن در ترکيب اتمسفر سختي سطحي به علت افزايش مقدار فاز ε در سطح، افزايش مي يابد ولي با افزايش دما و زمان نيتروژن دهي ميزان فاز ε کاهش يافته و در مقابل مقدار فازg’ افزايش مي يابد که باعث کاهش سختي سطح مي شود.