مقاله تاثير متفورمين در پيامد تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI): بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۸۴۹ تا ۸۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير متفورمين در پيامد تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI): بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلي کيستيک
مقاله متفورمين
مقاله ICSI
مقاله حاملگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري اسبق فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: پاپن ماهک
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي پور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مقاومت به انسولين در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي کيستيک، يکي از مارکرهاي مهم پيامد بد درمان نازايي مي باشد. هدف ما از اين مطالعه، بررسي نقش متفورمين در پيشگويي نتايج درماني تزريق اسپرم در سيتوپلاسم تخمک Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) در بيماران نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه کارآزمايي باليني دوسوکور تصادفي، با کنترل که در زنان نابارور ۲۰-۳۸ ساله، مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک کانديد ICSI، مراجعه کننده به درمانگاه نازايي بيمارستان ميرزا کوچک خان در طي سال هاي ۸۵-۸۷ انجام شد. بيماران در هر گروه درماني متفورمين و پلاسبو، براساس شاخص توده بدني (BMI)، به دو گروه BMI<28kg/m2 و BMI≥۲۸kg/m2 تقسيم شدند.
يافته ها: از ۵۲ خانم مورد مطالعه، ۲۶(%۵۰) نفر گروه درمان با متفورمين و ۲۶(%۵۰) نفر گروه پلاسبو بودند. درمان با متفورمين، در خانم هاي با BMI<28kg/m2، باعث افزايش معني دار تعداد فوليکول بالغ (p=0.01)، تعداد امبريو (p=0.04)، تعداد اووسيت (p=0.007) و تعداد اووسيت بالغ (p=0.03) شد ولي در خانم هاي با (BMI≥۲۸) مبتلا به POCS، اثر قابل ملاحظه اي نداشته است. در خانم هاي در هر دو گروه وزني بالا و پايين حاملگي شيميايي و حاملگي کلينيکي، در گروه متفورمين، بيشتر از گروه کنترل و ميزان سقط کمتر بود ولي اين تفاوت ها معني دار نبود (p>0.05). آناليز لوجستيک رگرشن، با تعديل اثر تعداد فوليکول بالغ، تعداد امبريو، تعداد موارد امبريو با کيفيت ۸، تعداد اووسيت و BMI، تفاوت معني داري در حاملگي کلينيکال در دو درمان با متفورمين و پلاسبو، نشان نداد (p=0.5).
نتيجه گيري: درمان متفورمين در بيماران PCOS کانديد IVF/ICSI، در گروه وزن نرمال (MI<28kg/m2)، اثر بهتري دارد. در اين مورد تحقيقات بيشتري مورد نياز است.