مقاله تاثير متيل استر روغن پسماند بر عملکرد موتور تراکتور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثير متيل استر روغن پسماند بر عملکرد موتور تراکتور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتور تراکتور
مقاله سوخت ديزل
مقاله متيل استر
مقاله ترانس استريفيکاسيون
مقاله استانداردASTM D – 6751

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنوزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قباديان برات
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي هشجين تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: فيض اله نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق سوخت بيوديزل از روغن پسماند رستوران و با استفاده از واکنش ترانس استريفيکاسيون توليد و سپس ويژگيهاي مهم آن با استاندارد ASTM D-6751 مطابقت داده شد. پس از اطمينان از کيفيت بالاي سوخت توليد شده، عملکرد موتور تراکتور MF-399 با استفاده از ترکيبات ۵ تا ۲۵ درصد از سوخت بيوديزل و ديزل، آزمايش و ارزيابي شد گرفت. آزمايشها نشان داد که با استفاده از ترکيبات سوخت بيوديزل و ديزل، توان و گشتاور موتور تراکتور MF-399 افزايش مي يابد. علت اين امر، بهسوزي بيوديزل به دليل اکسيژن دار بودن آن تعبير شد. مصرف سوخت و مصرف سوخت ويژه تراکتور نيز به دليل ارزش حرارتي پايين بيوديزل، اندکي افزايش يافت. نتايج تحقيق نشان داد که ترکيب B5D95، داراي بهترين عملکرد و کمترين افزايش مصرف سوخت ويژه است. ميزان مصرف سوخت و مصرف سوخت ويژه ترکيب B25D75 بسيار کمتر از ترکيب B20D80 به دست آمد. بنابراين در صورت استفاده از مقادير بيشتر بيوديزل، ترکيب B25D75 به دليل مصرف سوخت کمتر بسيار مناسبتر از ترکيب B20D80 است. لذا ترکيب B25D75 براي استفاده در موتور تراکتور MF-399 توصيه مي شود.