مقاله تاثير محافظه كاري بر پايداري سود و نسبت قيمت به سود (P.E) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۵۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثير محافظه كاري بر پايداري سود و نسبت قيمت به سود (P.E)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري سود
مقاله محافظه كاري
مقاله نسبت قيمت به سود (P.E)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: وديعي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي پور ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، تاثير حسابداري محافظه كارانه بر پايداري سود و نسبت قيمت به سود (P.E) بررسي مي شود. در پيش گرفتن روش هاي محافظه كارانه توسط هر شركت موجب تطابق نادرست درآمدها و هزينه ها، و اين سبب مي شود. اجزاي تشكيل دهنده درآمد موقتي بوده، و در نتيجه درآمد از ثبات كمتري برخوردار باشد. بنابراين، كاربرد روش هاي محافظه كارانه حسابداري بالقوه باعث مي شود سودها ثبات كمتري داشته شد. طبق الگوي السن، كه قيمت را بر اساس يك تركيب خطي از ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم محاسبه مي کند، سودهاي با ثبات بيشتر (كمتر) به نسبت قيمت به سود (P.E) بيشتر (كمتر) منجر مي شود. لذا، فرض مي شود پايداري سود در شرکت هايي که سود محافظه کارانه تري گزارش مي کنند، كمتر است و نسبت قيمت به سود (P.E) شرکت هايي که سود محافظه کارانه تري گزارش مي کنند، كمتر است. اين فرضيه ها با توجه به داده هاي ۸۸ شركت بورسي براي سال هاي ۱۳۷۸تا ۱۳۸۶ آزمون شده است. نتايج، درستي اين فرضيه ها را نشان مي دهد.