مقاله تاثير مخارج توريسم بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۲۱ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير مخارج توريسم بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسامي (OIC)
مقاله توريسم
مقاله رشد اقتصادي
مقاله روش گشتاوردهاي تعميم يافته (GMM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: رضاقلي زاده مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي خوندابي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي سيدمحمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين كه صنعت توريسم به عنوان يكي از مهم ترين و پردرآمدترين صنايع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و مي تواند نقش قابل توجهي را در تامين درآمدهاي ارزي و رشد و توسعه اقتصادي كشورها – از جمله كشورهاي اسلامي – ايفا كند، در اين مطالعه بر آن شديم تا به بررسي رابطه ميان صنعت توريسم و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي (OIC) بپردازيم. لذا به منظور پاسخ دادن به اين پرسش كه ” آيا بخش توريسم منجر به رشد اقتصادي كشورهاي اسلامي خواهد شد و آيا مي تواند به عنوان يك عامل موثر بر توسعه اقتصادي آن ها باشد يا خير؟” مدل سازي داده ها و اطلاعات آماري در اين تحقيق بر پايه مدل هاي پانل پويا (DPD) و پانل ايستا (SPD)  قرار گرفته و رابطه ميان توريسم و رشد اقتصادي در كشورهاي اسلامي طي دوره زماني ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ با استفاده از تخمين زن هاي، گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفي برآورد شده است. نتايج تجربي حاصل از اين تحقيق رابطه مثبت ميان مخارج توريسم و رشد اقتصادي (افزايش GDP سرانه) در اين كشورها را تاييد مي كند.