مقاله تاثير مداخله آموزشي نظريه محور در پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثير مداخله آموزشي نظريه محور در پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخله آموزشي
مقاله نظريه
مقاله سوء مصرف مواد مخدر
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: طارميان فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي مبتني بر نظريه توسعه يافته عمل منطقي براي پيشگيري از قصد سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان در زمستان سال ۱۳۸۷ در شهر تهران انجام شد. دو گروه ۵۵ نفري (آزمون و شاهد) از دانش آموزان ۱۵ تا ۱۹ ساله به طور تصادفي از دو دبيرستان انتخاب شده و نتايج در دو مرحله پيش و پس از انجام مداخله آموزشي در گروه آزمون مورد بررسي قرار گرفت. در اين مداخله که مبتني بر نظريه توسعه يافته عمل منطقي انجام شد، نتايج اين تحقيق نشان داد که مداخله آموزشي باعث ارتقاي متغيرهاي مورد نظر شامل نگرش نسبت به رفتار، خودکارآمدي و نهايتا افزايش قصد پرهيز از سوء مصرف مواد مخدر در گروه آزمون مي شود اگرچه در ميزان هنجارهاي انتزاعي تاثير معنا داري ندارد. اين مطالعه نشان داد که مداخله آموزشي در افزايش ميزان قصد پرهيز از مصرف مواد مخدر تاثير گذار است. همچنين يافته ها نشان داد که اين مداخله در کاهش گزارش مصرف مواد مخدر و پيش زمينه هاي آن يعني سيگار و قليان نيز موثر واقع خواهد شد.