مقاله تاثير مدت زمان نگهداري در سردخانه بر تغييرات فيزيکي، شيميايي و حسي ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei) پرورشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مدت زمان نگهداري در سردخانه بر تغييرات فيزيکي، شيميايي و حسي ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei) پرورشي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميگوي وانامي ((Litopenaeus vannamei
مقاله ارزيابي حسي
مقاله نگهداري در سردخانه
مقاله کيفيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوجي فرد امين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سيف آبادي سيدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان كناري عبدالمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر زمان نگهداري (۱۲۰ روز) در سردخانه (دماي ۱۸- درجه سانتيگراد) بر زمان ماندگاري و همچنين ويژگي هاي کيفي ميگوي منجمد بررسي شد. نتايج نشان داد که طول مدت نگهداري تاثير معني داري بر ترکيب لاشه (رطوبت، پروتئين، چربي و خاکستر) و ترکيب اسيدهاي چرب عضله ندارد ولي با گذشت زمان ظرفيت نگهداري آب ۱(WHC) و pH به همراه شاخص هاي شيميايي مثل تيوباربيتوريک اسيد ۲(TBA) و مجموع بازهاي نيتروژني فرار ۳(TVB-N) دچار تغييرات معني داري شد. با افزايش زمان نگهداري، ميزان رطوبت از ۷۴٫۸ به ۷۱٫۳ درصد و WHC از ۹۷٫۶ به ۹۱٫۹ درصد کاهش يافت و pH به سمت قليايي پيش رفت به طوريکه از ۶٫۹۰ به ۷٫۴۶ رسيد، همچنين ميزان TBA و TVB-N بترتيب از ۰٫۰۸۶ به ۰٫۱۲۴ ميلي گرم مالون دي آلدئيد بر کيلوگرم و ۷٫۱۶ به ۱۱٫۵ ميلي گرم نيتروژن بر ۱۰۰ گرم نمونه رسيد. تغييرات معني داري در ويژگي هاي بافت و ظاهر کلي ميگوها مشاهده شد ولي اين محصول حتي بعد از ۱۲۰ روز نگهداري در دماي ۱۸- درجه سانتيگراد سالم و از نظر حسي قابل قبول بود.