مقاله تاثير مدل سازي تراک در محاسبه خواص موج بلاست ناشي از انفجار ابر هوا – سوخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثير مدل سازي تراک در محاسبه خواص موج بلاست ناشي از انفجار ابر هوا – سوخت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي عددي
مقاله سينتيک شيميايي
مقاله موج تراک
مقاله موج بلاست
مقاله ابر هوا
مقاله سوخت
مقاله روش PPM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: تارخ علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف كار حاضر بررسي تاثير دقت شبيه سازي موج تراک ايجاد شده در يك ابر هوا – سوخت در شبيه سازي عددي موج بلاست ناشي از آن مي باشد. در كار حاضر از سينتيك شيميايي کامل در مدل سازي تراک استفاده شده است. براي اين منظور از يک مکانيزم سينتيكي کوتاه شده ۲۵ مرحله اي براي واکنش استيلن، اکسيژن و رقيق کننده آرگون، استفاده گرديده است. در راستاي هدف كار حاضر مشخصات بلاست ناشي از اين مدل سازي سينتيکي، با مشخصات بلاست به دست آمده از مدل هاي ساده تر نظير مدل تشابهي تيلر، مدل حجم ثابت و مدل سوزش حجمي CJ مقايسه شده است. بررسي هاي صورت گرفته در اين تحقيق نشان مي دهد که نتايج حاصل از مدل تشابهي تيلر مطابقت بسيار خوبي با مدل سينتيکي دارد، در صورتي که نتايج به دست آمده از مدل حجم ثابت اختلاف بسيار زيادي به خصوص در لبه ابر هوا – سوخت با مدل سينتيکي نشان مي دهد. هم چنين مدل CJ نيز نسبت به مدل سينتيکي و تيلر اختلاف فاحشي نشان نمي دهد. با توجه به زمان بر بودن مدل دقيق (مدل سينتيكي)، و نزديكي نتايج مربوط به مدل تيلر با حل دقيق، استفاده از اين مدل در شبيه سازي بلاست حاصل از ابر هوا – سوخت پيشنهاد شده است.