مقاله تاثير مديريت سود بر ميزان مربوط بودن سود و ارزش دفتري با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۵۴ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثير مديريت سود بر ميزان مربوط بودن سود و ارزش دفتري با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سود
مقاله سود هر سهم
مقاله ارزش دفتري
مقاله مربوط بودن
مقاله اقلام تعهدي اختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگري عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سود و ارزش دفتري عموما به عنوان مبنايي براي ارزش گذاري شرکت استفاده مي شوند. مديريت سود از طريق اثر گذاري بر قابليت اتکاي سود، بر مربوط بودن آن در تعيين ارزش شرکت موثر است. پژوهش حاضر رابطه بين مديريت سود و فرايند ارزش گذاري شرکت را از طريق ارزيابي تاثير مديريت سود بر ميزان مربوط بودن سود و ارزش دفتري با ارزش بازار سهام، بررسي مي نمايد. اقلام تعهدي اختياري با استفاده از مدل جونز برآورد شده است. جامعه آماري پژوهش شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ مي باشد. نتايج تحقيق نشان داد که قابليت اتکاي ضعيف سود، مربوط بودن سود را کاهش مي دهد. همچنين مديريت سود مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتري را افزايش مي دهد.