مقاله تاثير مرتبه المان در جنبه هاي مختلف روش بهينه سازي تكاملي سازه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۵۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير مرتبه المان در جنبه هاي مختلف روش بهينه سازي تكاملي سازه ها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي
مقاله بهينه سازي تكاملي سازه ها
مقاله المان محدود
مقاله مرتبه المان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: سعدالدين سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: طبسي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير روش بهينه سازي تكاملي سازه ها موسوم بهESO (Evolutionary Structural Optimization)  به عنوان يك ابزار موثر در طراحي سازه ها مورد استفاده قرار گرفته است. مبناي روش ESO استفاده از نتايج تحليل المان محدود مساله در هر مرحله از فرآيند و حذف تدريجي مواد زايد بر مبناي اين نتايج مي باشد. در روش مذكور برخي از پارامترهاي تجربي از قبيل نرخ حذف مواد و نرخ تكاملي وجود دارد كه در نتايج بدست آمده موثر مي باشند. در مقاله ارايه شده تاثير مرتبه المان مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين راستا از المان مربعي با هشت گره استفاده شده است و ضمن مقايسه نتايج آن با المان مربعي چهار گره ايي، تاثير آن در مقادير تنش، كاهش حجم و برخي از پارامترهاي روش ESO از قبيل نرخ تكاملي و نرخ حذف مواد مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه برخي از مقادير محاسبه شده جهت المان هاي مرتبه پايين براي استفاده در مسايل با المان هاي مرتبه بالاتر مناسب نيستند و در اين راستا مقادير مناسب جهت اين پارامترها ارائه گرديده است. در ادامه چندين مثال با شرايط مرزي مختلف بيان شده است.