مقاله تاثير مشاوره گروهي مبتني بر رويکرد رفتاري – شناختي در کاهش نگرش هاي ناکارآمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثير مشاوره گروهي مبتني بر رويکرد رفتاري – شناختي در کاهش نگرش هاي ناکارآمد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويکرد رفتاري – شناختي
مقاله نگرش هاي ناکارآمد
مقاله تحريف شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي کاشاني فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 در اين پژوهش، به منظور بررسي تاثير گروه درماني با رويکرد رفتاري – شناختي در کاهش نگرش هاي ناکارآمد افراد، ۱۵ (۱۲ دختر و ۳ پسر) دانشجو به شيوه نمونه گيري داوطلبانه، انتخاب و طي ۱۶ جلسه ۲ ساعتي (هر هفته دو جلسه) در جلسه هاي گروه درماني شرکت کردند. مقايسه نمرات نگرش هاي ناکارآمد اعضاي گروه به شيوه اندازه گيري مکرر و پيگيري ميزان نگرش هاي ناکارآمد اعضا دو ماه بعد از اتمام درمان نشان دهنده تاثير گروه درماني رفتاري – شناختي در کاهش نگرش هاي ناکارآمد است.