مقاله تاثير مشخصات هندسي ناپيوستگي ها بر رفتار هيدروليکي و نشت آب از تکيه گاه هاي سنگي سدهاي بتني قوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در هيدروليك از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مشخصات هندسي ناپيوستگي ها بر رفتار هيدروليکي و نشت آب از تکيه گاه هاي سنگي سدهاي بتني قوسي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توده سنگ درزه دار
مقاله تکيه گاه سد
مقاله سد بتني قوسي
مقاله ناپيوستگي هاي سنگي
مقاله نشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسايل مهم در طراحي سدهاي بتني قوسي، کنترل و محدودسازي ميزان نشت جريان از بالادست به پايين دست از طريق تکيه گاه ها است. به دليل شدت بارهاي وارد شده از سد به تکيه گاه، معمولا سدهاي بتني قوسي را در ساختگاه هايي بنا مي-کنند که توده سنگ تکيه گاه هاي آن از شرايط سختي و مقاومت کافي برخوردار باشند.
با اين حال سنگ هاي سخت و مقاوم به – دليل ماهيت شکننده، همواره حاوي تعدادي درزه يا ناپيوستگي هستند.
از آنجا که اين ناپيوستگي ها به عنوان مجاري جريان مي توانند موجب تراوش زياد آب از طريق تکيه گاه شده و حتي باعث ناپايداري تکيه گاه ها شوند، لذا بايد از نظر هيدروليکي و همچنين مکانيکي به طور کامل مورد بررسي قرار گيرند. در اين تحقيق سعي شده است که تاثير مشخصات هندسي ناپيوستگي ها مانند امتداد دسته  درزه ها و ميزان شکاف دهانه آنها – بر رفتار هيدروليکي تکيه گاه و ميزان نشت از داخل آن مورد مطالعه قرار گيرد. همچنين تاثير ميزان شکاف دهانه ناپيوستگي ها که پارامتري هيدروليکي محسوب مي شود بر ايمني تکيه گاه بررسي شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که مشخصات هندسي ناپيوستگي ها تاثير قابل ملاحظه و تعيين کننده اي بر ميزان نشت از توده سنگ تکيه گاه داشته و در مواردي مي توانند ايمني تکيه گاه را نيز به خطر بيندازد.