مقاله تاثير مصرف خوراكي مورفين در دوران بارداري بر تكامل شبكيه چشم جنين موش هاي بزرگ آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۷۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف خوراكي مورفين در دوران بارداري بر تكامل شبكيه چشم جنين موش هاي بزرگ آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم بينايي
مقاله شبکيه
مقاله مورفين
مقاله موش بزرگ آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تكيه الهه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: زردوز حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: گل منش ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سيستم بينايي متشكل از قسمت هاي بسيار متنوع با منشا جنيني متفاوت است. در اين تحقيق، اثر مورفين خوراكي بر روي تكامل شبكيه جنين موش هاي بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: تعداد ۴۰ سر موش ماده بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار با ميانگين وزني ۲۵۰-۳۰۰ گرم مورد استفاده قرار گرفتند. پس از حصول اطمينان از بارداري (تعيين روز صفر جنيني، E0 )، موش هاي ماده به دو گروه آزمايش و شاهد تقسيم شدند. گروه شاهد در طول آزمايش آب شرب شهري و گروه آزمايش آب شرب شهري حاوي مورفين (۰٫۰۵mg/ml) دريافت كردند. در روز ۱۷ بارداري (E17) موش ها با استفاده از كلروفرم كشته شده و جنين ها طي عمل جراحي از بدن حيوان خارج شد. جنين ها به مدت يك ماه در محلول فيكساتيو فرمالين ۱۰% قرار گرفتند. سپس سر جنين ها جدا و مراحل پردازش بافتي، برش گيري و رنگ آميزي به روش هماتوكسيلين – ائوزين انجام شد و به وسيله ميكروسكوپ نوري و نرم افزار موتيك (MOTIC) شبكيه آن ها تحت بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج ما نشان داد كه قطر شبكيه در گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد كاهش پيدا كرده است. دو لايه شبكيه رنگ دانه دار و شبكيه عصبي در گروه شاهد به طور طبيعي شكل گرفته ولي در گروه آزمايش از نظر زماني به تاخير افتاده و فضاي خالي بين سلول ها مشاهده مي شد. هم چنين، ميزان كورتيكوسترون پلاسما در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل افزايش يافته بود.
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد كه مصرف مورفين در زمان بارداري باعث ايجاد نقص و تاخير در تكوين شبكيه چشم جنين شده است كه ممكن است به دليل افزايش غلظت كورتيكوسترون پلاسما در گروه آزمايش باشد.