مقاله تاثير مصرف خوراکي مورفين در دوران بارداري بر تکامل عضو زبان در جنين موش هاي بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف خوراکي مورفين در دوران بارداري بر تکامل عضو زبان در جنين موش هاي بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکامل زبان
مقاله مورفين
مقاله موش بزرگ آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي گيلاني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: عاملي هاله
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مصرف مورفين در دوران بارداري مي تواند باعث ايجاد نقص و تاخير در تکامل دستگاه عصبي جنين شود. در اين مطالعه، تکامل زبان جنين موش هاي بارداري که در دوران بارداري، مورفين خوراکي دريافت کرده بودند مورد بررسي قرار گرفته است.
روش ها: موش هاي ماده نژاد ويستار (۳۰۰-۲۵۰ گرم)، پس از بارداري به طور تصادفي به گروه هاي شاهد و آزمايش تقسيم شدند. گروه شاهد، آب شرب شهري و گروه آزمايش، آب حاوي مورفين (۰٫۰۵mg/ml) دريافت کردند. در روز ۱۹ بارداري، موش ها با تجويز دوز بالاي کلروفوم کشته شده و جنين ها از بدن حيوان خارج و در فرمالين ۱۰ درصد فيکس شدند. در ضمن خون موش ها براي تعيين سطح کورتيکوسترون، مورد استفاده قرار گرفت. وزن و طول جنين ها اندازه گيري شد و سپس مغز حيوانات را درآورده و مراحل پردازش بافتي، برش گيري و رنگ آميزي به روش هماتوکسيلين- ائوزين انجام شد. نمونه ها توسط ميکروسکوپ نوري و نرم افزار موتيک مورد بررسي قرار گرفتند و نيز شمارش سلول ها در آن ها انجام شد. اطلاعات با روش آزمون تي غيرمزدوج مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: تفاوت معناداري در سطح کورتيکوسترون پلاسما و طول و وزن جنين ها در گروه آزمايش و شاهد ديده نشد. قطر بزرگ زبان در گروه آزمايش، کاهش اما قطر کوچک زبان در دو گروه تفاوتي نداشت. تعداد سلول هاي زبان در گروه آزمايش، افزايش اما اندازه آن ها کاهش يافته بود.
نتيجه گيري: کاهش در قطر بزرگ زبان و افزايش تعداد و کاهش اندازه سلول ها، نشان دهنده تاثير تجويز مورفين در دوران بارداري بر نقص در تکوين زبان در جنين ها مي باشد.