مقاله تاثير مصرف كودهاي گوگرددار بر شاخص هاي رشد و عملكرد بادام زمين (.Arachis hypogaea L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف كودهاي گوگرددار بر شاخص هاي رشد و عملكرد بادام زمين (.Arachis hypogaea L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام زميني (.Arachis hypogaea L)
مقاله سوپر فسفات ساده
مقاله شاخص هاي رشد
مقاله عملکرد دانه
مقاله گچ
مقاله گوگرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده گشتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزادويشگايي محمدنقي
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير منبع گوگرد و مقدار آن بر شاخص هاي رشد و عملكرد گياه بادام زميني، يك آزمايش مزرعه اي به صورت فاكتوريل با دو عامل نوع منبع گوگرد در دو سطح (سوپر فسفات ساده و گچ) و مقدار مصرف در چهار سطح (صفر، ٣٠، ۶۰ و ۹۰ کيلوگرم گوگرد در هكتار) در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سال زراعي ١٣٨٤ در شهرستان بندر كياشهر، استان گيلان به اجرا گذاشته شد. تيمارهاي گوگردي در زمان كاشت بذر همراه با ساير كودها به صورت نواري در پاي بوته ها جايگذاري شدند. نتايج نشان داد كه مصرف گوگرد تاثير معني داري در افزايش رشد و عملكرد بادام زميني داشت. مصرف ٩٠ كيلوگرم گوگرد از هر دو منبع نسبت به ساير مقادير برتري معني داري داشت. حداكثر عملكرد غلاف و عملكرد دانه (به ترتيب ٦٤٠٠ و ٥٢٠٠ كيلوگرم در هكتار) با مصرف ٩٠ كيلوگرم گوگرد از منبع گچ به دست آمد. بالاترين شاخص سطح برگ (۶٫۶)، سرعت رشد گياه (۲۰٫۲ گرم در متر مربع در ۱۲ درجه روز – رشد) و سرعت رشد غلاف (۱۶ گرم در متر مربع در ۱۲ درجه روز – رشد) به ترتيب با دريافت ۱۱۴۲، ۱۱۴۲ و ۱۲۸۹ واحد حرارتي و با مصرف ۹۰ کيلوگرم گوگرد در هکتار، از منبع گچ به دست آمد. بر اساس نتايج اين آزمايش مي توان اظهار داشت كه مصرف گوگرد به طور چشمگيري باعث افزايش عملكرد دانه و بهبود صفات مرتبط با عملكرد در گياه بادام زميني مي شود و از بين دو منبع تامين كننده گوگرد، تاثير گچ بر بهبود عملكرد و شاخص هاي رشد بادام زميني بيشتر است. بنابراين، به نظر مي رسد كه با مصرف ٩٠ كيلوگرم گوگرد در هكتار از منبع گچ، مي توان افزايش رشد و عملكرد بادام زميني را انتظار داشت.