مقاله تاثير مصرف کوتاه مدت مکمل کراتين بر واکنش هاي هورموني در ورزش مقاومتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مصرف کوتاه مدت مکمل کراتين بر واکنش هاي هورموني در ورزش مقاومتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون هاي آنابوليک
مقاله ورزش مقاومتي
مقاله مکمل کراتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي وطني داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کراتين يک مکمل تغذيه اي است که توسط ورزشکاران براي افزايش توده عضلاني، قدرت و بويژه بهبود اجراي ورزشي استفاده مي شود. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير مکمل مونوهيدرات کراتين بر واکنش هاي هورموني در فعاليت ورزشي مقاومتي بود.
افراد و روش ها: ۲۷ مرد ورزشکار، مکمل کراتين (۱۵ نفر) يا دارونما (۱۲ نفر) را به مدت ۷ روز مصرف کردند. آزمودني ها پس از اين دوره، آزمون ورزشي را اجرا کردند (۶ ست تا سقف ۱۰ تکرار اسکات با شدت ۸۰ درصد يک تکرار حداكثر). خونگيري در روز اول مکمل باري و پس از دوره بارگيري مکمل در روز آزمون ورزشي (قبل از ورزش، بلافاصله پس از ورزش و ۱۵ و ۳۰ دقيقه پس از ورزش) جهت اندازه گيري غلظت هورمون هاي رشد و تستوسترون انجام شد.
يافته ها: در گروه کراتين، افزايش معني داري در تعداد تکرار (۱٫۲±۷٫۲) و حجم فعاليت ورزشي (۱٫۸±۱۵۶۹٫۱) نسبت به گروه دارونما در ست پنجم مشاهده شد. هورمون رشد در زمان هاي ۱۵ و ۳۰ دقيقه پس از ورزش در گروه کراتين نسبت به قبل از فعاليت بالاتر بود به ترتيب (۶٫۱±۱٫۸ ng/ml) و (۳٫۶±۱٫۹ ng/ml). غلظت تستوسترون ۱۵ دقيقه پس از ورزش در گروه کراتين نسبت به قبل از فعاليت و گروه دارونما بالاتر بود (pmol/L 69.1±۱۹٫۲).
نتيجه گيري: مکمل کراتين مي تواند با افزايش تعداد تکرار و حجم کار موجب بهبود عملکرد ورزشي شود. با افزايش حجم کار، غلظت هورمون رشد و تستوسترون افزايش مي يابد که اين موضوع نشان مي دهد مکمل کراتين، واکنش هورمون هاي آنابوليکي را تغيير مي دهد.