مقاله تاثير معرفگي بر نشانه مفعولي در زبان هاي تاتي، تالشي و بلوچي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جستارهاي زباني از صفحه ۲۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثير معرفگي بر نشانه مفعولي در زبان هاي تاتي، تالشي و بلوچي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفعول مستقيم
مقاله جانداري
مقاله معرفگي
مقاله مفعول نمايي افتراقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ مهند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي فر راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخي از زبان ها که نظام حالت نمايي آشکار مفعول هاي مستقيم دارند، همه مفعول ها را به شيوه يکسان نشان نمي دهند و تنها حالت زيرمجموعه اي از مفعول هاي خود را بسته به ويژگي هاي معنايي و کاربردي آن نشان مي دهند؛ اين پديده، مفعول نمايي افتراقي ناميده مي شود. ويژگي هاي مرتبط با مفعول نمايي افتراقي شامل جانداري و معرفگي مفعول هاي مستقيم است. در اين مقاله مفعول نمايي افتراقي در سه زبان ايراني نو شمال غربي، يعني تاتي، تالشي و بلوچي بررسي شده و از تحليل آيسن (۲۰۰۳) از مفعول نمايي افتراقي بر اساس نظريه بهينگي و بر مبناي دو پيوستار جانداري و معرفگي براي بررسي نظام حالت نمايي در اين سه زبان استفاده شده و استدلال شده که در هر سه زبان مفعول نمايي افتراقي وجود دارد و نقطه برش در امتداد دو پيوستار معرفگي و جانداري در آن ها نشان داده شده است.