مقاله تاثير مقابله درمانگري بر باورهاي خود، کارآمد، تنيدگي و فرسودگي شغلي مدرسان کنسرواتوار (دانشکده موسيقي) تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير مقابله درمانگري بر باورهاي خود، کارآمد، تنيدگي و فرسودگي شغلي مدرسان کنسرواتوار (دانشکده موسيقي) تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقابله درمانگري
مقاله باورهاي خود کارآمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي فر آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير مقابله درمانگري بر باورهاي خود-کارآمد، تنيدگي شغلي و فرسودگي است. براي اين منظور، از بين مدرسان کنسرواتوار تهران ۶۰ نفر با روش نمونه گيري تصادفي ساده، انتخاب و در دو گروه آزمايش و کنترل کاربندي شدند. گروه آزمايش، طي ۸ جلسه ۶۰ دقيقه اي تحت آموزش شيوه هاي مقابله اي قرار گرفتند. نتايج، حاکي از آن است که روش درماني به کار رفته بر باورهاي خودکارآمد، تاثير دارد و موجب تنيدگي شغلي و خستگي عاطفي آزمودني ها مي شود.