مقاله تاثير مقررات فني و بهداشتي بر صادرات ميگوي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير مقررات فني و بهداشتي بر صادرات ميگوي ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقررات بهداشتي (SPS)
مقاله مقررات فني (TBT)
مقاله مدل جاذبه
مقاله ميگو
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: گيلان پور اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه يکي از عوامل مهم در مبادله کالاها و بويژه مواد غذايي، موضوع کيفيت مي باشد. بنابراين، در سازمان جهاني تجارت نيز موضوع کيفيت و استانداردها مورد توجه قرار گرفته و موافقت نامه هاي موانع فني فرا راه تجارت و اقدام هاي بهداشتي و بهداشت گياهي براي اعمال استانداردها و مقررات مرتبط در تجارت جهاني تنظيم شده اند. در بين محصولات شيلاتي، محصول ميگو پس از خاويار دومين کالاي قابل صدور و ارزآور مي باشد. در اين پژوهش با استفاده از مدل جاذبه تاثير اين قوانين بر جريان تجارت ميگوي ايران مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند که مقررات بهداشتي و فني به گونه اي معني دار صادرات ميگوي ايران را به کشورهاي وارد کننده بويژه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا کاهش داده اند. با توجه به اهميت مسايل بهداشتي در تجارت آبزيان، ايجاد يک نظام واحد بهداشتي عرضه ميگو در ايران، ضرورت دارد. هم چنين سازمان هاي مربوطه بايد نظارت کامل براي انطباق مراکز توليدي و عمل آوري کشور با معيارهاي جهاني و استانداردهاي فني و بهداشتي داشته باشند.