مقاله تاثير مكمل سازي ال- کارنيتين بر غلظت هاي گلوکز و لاکتات پلاسما و ظرفيت هوازي حين فعاليت زيربيشينه بر روي دوچرخه كارسنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير مكمل سازي ال- کارنيتين بر غلظت هاي گلوکز و لاکتات پلاسما و ظرفيت هوازي حين فعاليت زيربيشينه بر روي دوچرخه كارسنج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متابوليسم کربوهيدرات
مقاله ورزش
مقاله گلوکز
مقاله ال- کارنيتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفيان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اقدامي انوش
جناب آقای / سرکار خانم: دوعلي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين پژوهش با هدف تعيين اثر مکمل سازي ال- کارنيتين بر غلظت هاي گلوكز و لاكتات و ظرفيت هوازي هنگام فعاليت ارگومتري زيربيشينه انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني دو سوکور ۳۴ مرد سالم غير ورزش کار دانشگاه ساوه يک نوبت فعاليت پدال زني روي چرخ کارسنج (PWC170) را در قالب دو گروه تجربي (مصرف ال- کارنيتين) و دارونما (مصرف لاکتوز) در دو مرحله جداگانه اجراي آزمون ورزشي بدون مصرف ال- کارنيتين يا دارونما و اجراي آزمون ورزشي حدودا ۹۰ دقيقه بعد از مصرف ۳ گرم ال- کارنيتين و لاکتوز به ترتيب در گروه تجربي و کنترل اجرا نمودند. بلافاصله پس از آزمون نمونه گيري خون به منظور تعيين غلظت هاي گلوکز، لاکتات و فعاليت لاکتات دهيدروژناز به عمل آمد. ضربان قلب استراحت و پاياني آزمون توسط ضربان نگار پولار و هم چنين حداکثر اکسيژن مصرفي اندازه گيري شدند.
يافته ها: مکمل سازي آني ال- کارنيتين تاثيري روي غلظت هاي لاکتات و گلوکز پلاسما ندارد. ميزان فعاليت لاکتات دهيدروژناز، ضربان هاي استراحت و زيربيشينه و حداکثر اکسيژن مصرفي نيز در آزمون هاي مرحله اول و دوم مشابه بودند. همه متغيرها در گروه كنترل نيز بدون تغيير بودند.
نتيجه گيري: در خصوص اثر مصرف ال- کارنيتين روي عملکرد فعاليت هاي استقامتي نتايج موجود بحث برانگيز و مبهم است. يافته هاي ما نشان داد که مصرف ۳ گرم ال- کارنيتين، ۹۰ دقيقه قبل از اجراي آزمون، متغيرهاي وابسته را متاثر نمي کند. مطالعات بيشتري جهت تعيين اثر مستقيم اين نوع مکمل سازي ها روي مصرف سوبسترا، متابوليسم چربي- کربوهيدرات و عملکرد ورزشي مورد نياز است.