مقاله تاثير موسيقي درماني بر علايم مثبت بيماران اسکيزوفرني مرکز شفا دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير موسيقي درماني بر علايم مثبت بيماران اسکيزوفرني مرکز شفا دزفول
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيزوفرني
مقاله علايم مثبت
مقاله موسيقي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماپار مريم
جناب آقای / سرکار خانم: گل شكوه فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير موسيقي درماني (فعال و غير فعال) بر علايم مثبت بيماران مبتلا به اسکيزوفرني مرکز شفا دزفول بود. در اين مطالعه ۷۵ بيمار اسکيزوفرن شرکت داشتند که در سه گروه شامل دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل تقسيم شدند. گروه آزمايش (۱) در جلسات موسيقي درماني فعال شامل خواندن، نواختن و حرکات موزون شرکت کردند و گروه آزمايش (۲) در جلسات موسيقي درماني غير فعال که شامل شنيدن موسيقي دلخواه است شرکت کردند و گروه کنترل هيچگونه موسيقي دريافت نکردند. گروه هاي آزمايش، پنج روز در هفته به مدت يک ماه، که هر جلسه به مدت يک ساعت بود قرار گرفتند. کليه بيماران پيش از آزمون و پس از آزمون از نظر ميزان علايم مرضي مثبت توسط مقياس علايم مثبت و منفي (PNS-Q) اندازه گيري شدند. تحليل آماري با استفاده از روش تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) نشان داد که موسيقي درماني فعال و غيرفعال باعث کاهش علايم مثبت  (P=0.0001, F=29.14)اسکيزوفرني بيماران مرکز شفا دزفول گرديد بنابراين فرضيه هاي پژوهش تاييد شد.