مقاله تاثير موقعيت منطقه نمونه و نظر كارشناس بر نتايج روش ژئوپدولوژي در نقشه برداري خاك (مطالعه موردي: منطقه بروجن، استان چهارمحال و بختياري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثير موقعيت منطقه نمونه و نظر كارشناس بر نتايج روش ژئوپدولوژي در نقشه برداري خاك (مطالعه موردي: منطقه بروجن، استان چهارمحال و بختياري)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپدولوژي
مقاله نقشه برداري خاک
مقاله منطقه نمونه
مقاله تعميم پذيري
مقاله منطقه بروجن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفنديارپوربروجني عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: تومانيان نوراير
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جهانگرد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژئوپدولوژي، يك روش سيستماتيك تجزيه و تحليل سطوح ژئومرفيك براي نقشه برداري خاك است كه عمليات صحرايي را عمدتا بر مبناي كار در منطقه نمونه پايه ريزي مي كند. هدف از تحقيق حاضر، بررسي موقعيت منطقه نمونه و تاثير نظر كارشناس در راستاي تعيين ميزان اعتبار تعميم پذيري نتايج حاصل از روش ژئوپدولوژي براي اشكال اراضي مشابه، در جنوب غربي بروجن است. پس از تهيه نقشه تفسيري اوليه روي عكس هاي هوايي با مقياس “۱:۲۰۰۰۰”، با توجه به موقعيت هاي مختلف واحد Pi111 كه بيشترين مساحت از محدوده مطالعاتي را در بر مي گرفت، منطقه نمونه در سه موقعيت مختلف طراحي شد و نقشه مزبور، در قالب مطالعات خاك شناسي رده دوم نهايي گرديد. هم چنين، نظر دو كارشناس مختلف در رابطه با تعيين نقاط آزمون در خارج از منطقه نمونه به منظور بررسي ميزان اعتبار نتايج تعميم پذيري روش ژئوپدولوژي براي واحد مذكور، مدنظر قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تغيير موقعيت منطقه نمونه، تفاوت هاي تاكسونوميكي را در سطوح مختلف (رده، تحت گروه و يا فاميل) و نوع واحد نقشه (كمپلكس و همگون) براي واحد Pi111 در بر داشته است. هم چنين، علي رغم مشابهت نتايج رده بندي پروفيل هاي تعيين شده توسط كارشناسان با يكديگر، ميزان هم خواني اين خاك ها با پروفيل هاي شاهد منطقه نمونه (تا سطح فاميل) در هر كدام از موقعيت هاي سه گانه، متفاوت بود. بنابراين، استفاده از فازهاي شكل اراضي براي افزايش دقت نتايج روش ژئوپدولوژي توصيه مي شود.