مقاله تاثير ميزان آب آبياري بر عملكرد و بازده مصرف آب در گوجه فرنگي رقم Early Urbana که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير ميزان آب آبياري بر عملكرد و بازده مصرف آب در گوجه فرنگي رقم Early Urbana
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب آبياري
مقاله بازده مصرف آب
مقاله عملكرد گوجه فرنگي
مقاله كم آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلكار فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرداد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي تاثير تيمارهاي آبياري به اندازه ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نياز آبي بر عملكرد و بازده مصرف آب گوجه فرنگي رقم ارلي اوربانا انجام گرفت. پژوهش در مزرعه تحقيقاتي گروه آبياري و آباداني دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران (منطقه اي نيمه خشك)، در يك خاك متوسط رسي و در قالب طرح آزمايش بلوک هاي کامل تصادفي در پنج تيمار با سه تكرار انجام شد. نتايج نشان دادند كه ميزان آب آبياري بر عملكرد محصول و بازده مصرف آب (WUE) در سطح يك درصد معني دار بوده است. بيشترين عملکرد محصول و بيشترين بازده مصرف آب در تيمار ۱۰۰ درصد نياز آبي (آبياري کامل) بدست آمد. افزون بر آن، مشاهده شد که با کاهش مصرف آب به اندازه ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصد نياز آبي، عملکرد محصول به ترتيب ۲۴، ۵۷ و ۷۴ درصد کاهش يافت.