مقاله تاثير ميزان گرافيت و رزين بر خواص ديرگدازهاي دولوما گرافيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير ميزان گرافيت و رزين بر خواص ديرگدازهاي دولوما گرافيتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولوما
مقاله گرافيت
مقاله رزين
مقاله ديرگداز
مقاله خواص ترمومکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقيبي ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي امين
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي زيارت علي
جناب آقای / سرکار خانم: پايدار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديرگدازي بالا، مقاومت شيميايي در مقابل سرباره، امکان توليد فولاد تميز، سازگاري محيطي و هزينه پايين توليد از جمله مزاياي ديرگدازهاي دولوميتي در صنايع فولاد است. با توجه به در دسترس بودن دولوميت در ايران، ساخت ديرگدازهاي دولوميتي بسيار مثمر ثمر خواهد بود. يکي از انواع ديرگدازهاي دولوميتي، ديرگدازهاي دولوما- گرافيتي مي باشد که به دليل مقاومت بالا به خوردگي و شوک حرارتي، مي توانند در صنايع فولاد و سيمان کاربرد داشته باشند. در اين تحقيق، خواص ديرگدازهاي دولوما گرافيتي با افزودني هاي مختلف و شرايط تمپر متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه ها با توزيع اندازه دانه متفاوت دولوما و مقادير مختلف گرافيت و رزين فرآوري شدند. مواد اوليه و رفتار حرارتي آنها با استفاده ازXRF ، XRD و STA مورد مطالعه قرار گرفت. پس از آماده سازي نمونه ها، خواص فيزيکي و مکانيکي، خوردگي در مجاورت سرباره و مقاومت به شوک حرارتي با افزايش تا ۱۱% کربن در سيستم اندازه گيري شد. آزمون خوردگي در مجاورت سرباره بر اساس آزمون بوته در دماي ۱۶۰۰ درجه سانتي گراد به مدت ۵ ساعت انجام و عمق نفوذ اندازه گيري شد. نتايج به دست آمده نشان داد که به دليل تغييرات تدريجي در رفتار حرارتي رزين و کاهش وزن آن، خواص دما پايين سيستم تغيير يافت و استحکام فشاري سرد نمونه ها در ابتدا افزايش و در ادامه با افزايش گرافيت کاهش و مقاومت به شوک حرارتي و مقاومت به خوردگي با افزودن گرافيت بهبود يافت.