مقاله تاثير نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي ايران به کشورهاي منتخب خاورميانه (ترکيه، امارات، عربستان، کويت، پاکستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۸۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثير نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي ايران به کشورهاي منتخب خاورميانه (ترکيه، امارات، عربستان، کويت، پاکستان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز
مقاله صادرات غيرنفتي
مقاله نسبت قيمتها
مقاله توليد ناخالص داخلي
مقاله پانل ديتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سحابي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شوره كندي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات ساليانه ۱۳۸۵-۱۳۵۷ (۲۰۰۶- ۱۹۷۸)، به بررسي تاثير نرخ ارز بر صادرات کالاهاي غيرنفتي پرداخته شده است. روش مورد استفاده اين تحقيق، پانل ديتا بوده و پنج کشور ترکيه، امارات، پاکستان، عربستان و کويت به عنوان کشورهاي ميزبان، و توليد ناخالص داخلي کشورهاي ميزبان، نرخ ارز دوطرفه، نسبت قيمتهاي صادراتي و متغير موهومي جنگ به عنوان متغيرهاي توضيحي براي صادرات غيرنفتي استفاده شده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که توليد ناخالص داخلي کشورهاي ميزبان و نرخ ارز، تاثير مثبت، نسبت قيمتها و جنگ، تاثير منفي و معني دار بر صادرات کالاهاي ايراني به اين کشورها دارند.
همچنين ضرايب جزئي تغيير نرخ ارز بر صادرات به هريک از اين کشورها نشان مي دهد که نرخ ارز بر صادرات ايران به سه کشور ترکيه، امارات و پاکستان، تاثير مثبت، و بر صادرات به دو کشور ديگر، تاثير منفي دارد.