مقاله تاثير نسبت تلقيح و محيط کشت روي بيوليچينگ کانسنگ سولفيدي با استفاده از باکتري هاي مزوفيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير نسبت تلقيح و محيط کشت روي بيوليچينگ کانسنگ سولفيدي با استفاده از باکتري هاي مزوفيل
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوليچينگ
مقاله نسبت تلقيح
مقاله محيط کشت
مقاله باکتري هاي مزوفيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرين پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: منافي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوع پرست محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي تنكابني سيدضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استحصال کاني هاي سولفيدي در گونه هاي مختلف باکتري هاي ليتوتروف با مکانيسم هاي خاصي انجام مي شود. بنابراين امکان بازيابي بيشتر فلزات با تغيير نسبت اختلاط باکتري هاي ياد شده وجود دارد. با توجه به پيچيده نبودن نيازهاي غذايي ميکروارگانيسم هايي که براي استحصال فلزات از کاني هاي سولفيدي استفاده مي نمايند، بنابراين ترکيب غذايي محيط کشت مي تواند تاثير قابل توجهي در فرايند بيوليچينگ داشته باشد. هدف از اين پژوهش ارزيابي تاثير نسبت تلقيح گونه هاي مختلف باکتري هاي مزوفيل و ترکيب محيط کشت در بيوليچينگ مس از کانسنگ سولفيدي باقيمانده از هيپ شماره ۱ معدن مس سرچشمه مي باشد.
مواد و روش ها: کانسنگ باقيمانده از هيپ شماره ۱ معدن مس سرچشمه به علت فروشويي با اسيد، بيشتر از نوع سولفيدي مي باشد. عيار مس در نمونه گرفته شده از هيپ، ۰٫۲۳ درصد بود. حدود ۶۶ درصد از کاني هاي مس، سولفيدي گزارش شد که حدود ۵۱ درصد از آن ها را کالکوپيريت تشکيل مي داد. ميزان پيريت در نمونه ۶ درصد بود. اين آزمايش ها در ظروف لرزان (shake flask) و به کمک مخلوطي از باکتري هاي مزوفيل انجام شد. طراحي آزمايش ها بر اساس طرح فاکتوريل کامل با ۲ سطح انجام گرفت.
يافته ها: باکتري ها با توليد اسيد سولفوريک در محيط باعث انحلال بيشتر و مصرف اسيد کمتر مي شود. محيط کشت Norris نسبت به محيط کشتk 9 براي خاک سولفيدي مورد نظر موجب بازيابي بالاتر مي گردد که دليل آن، افزايش آهن در محيط جامد در اثر رسوب يون هاي آهن محلول و احتمالا تشکيل جاروسيت مي باشد. از ميان عوامل در نظر گرفته شده، نسبت تلقيح تاثير چنداني در بازيابي نشان نداد و ميزان يون آهن افزوده شده تاثير بسزايي داشت.
نتيجه گيري: شرايط بهينه براي حداکثر بازيابي در محيط کشت Norris داراي pH 1.6، افزودن ۱٫۵ گرم در ليتر يون Fe+2 و نسبت هاي تلقيح باکتري هاي تيوباسيلوس فرواکسيدانس، تيوباسيلوس تيواکسيدانس و لپتوسپريليم فرو اکسيدانس به ترتيب ۴۰، ۴۰ و ۲۰ بود. همچنين حداکثر بازيابي مس پس از ۲۵ روز، ۶۶٫۳۸% مس بود.