مقاله تاثير نظام اجتماعي و اقتصادي بر دوگانگي نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش نامه تاريخ از صفحه ۸۹ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثير نظام اجتماعي و اقتصادي بر دوگانگي نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بويه
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آل بويه
مقاله دوگانگي خلافت و سلطنت
مقاله زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي
مقاله يوناني گرايي
مقاله نهضت ترجمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما محمدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله سعي دارد، بر خلاف نگرش هاي رايج، تا حد امكان، رابطه «نظام اجتماعي و اقتصادي» با «نظام حكومتي» و تاثير اين دو بر يکديگر در دوران آل بويه، را مورد بررسي قرار دهد، با توجه به اين رويكرد، در اين تحقيق سعي شده به سوال اساسي اين دوره كه عبارت است از، دلايل عدم خلع خليفه سني توسط حاكمان شيعي مذهب بويه پاسخ داده شود، فرضيه اصلي اين مقاله آن است كه توضيح دهد دليل اصلي عدم خلع خليفه توسط بويهيان، تاثير و توانمندي «نظام اجتماعي و اقتصادي» بر دوگانه شدن جايگاه نهاد خلافت و سلطنت از يکديگر بوده، که قبل از دوران آل بويه به وجود آمده و اميران آل بويه خواسته يا نا خواسته به آن تن دادند، اين بررسي، تحليل هاي سنتي را درباره وجود انگيزه هاي سياسي و فرصت طلبي و تسامح طلبي حاكمان آل بويه را ناديده مي گيرد و توضيح مي دهد که دليل عدم خلع خليفه، توانمندي «نظام اجتماعي و اقتصادي» حاكم در جامعه عصر عباسي بود. اين نظام كه از زمان «نهضت ترجمه» شکل گرفت، بستر دوگانگي ميان نهادهاي دنيوي و اخروي را فراهم كرد و آل بويه تنها تداوم دهنده آن شدند.