مقاله تاثير نظام هاي حکومتي در ظهور جنبش هاي ملي گرايانه معماري ايران و ترکيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۲۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثير نظام هاي حکومتي در ظهور جنبش هاي ملي گرايانه معماري ايران و ترکيه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکومت
مقاله جنبش هاي ملي گرا
مقاله معماري
مقاله ايران
مقاله ترکيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي جمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: ديبا داراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در صدد است ابتدا با بررسي زمينه هاي ملي گرايي در سطوح اجتماعي و سياسي دو کشور ايران و ترکيه در سال هاي ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ به معرفي عوامل تاثير گذار در شکل گيري جريان هاي فکري ملي گرا و ويژگي هاي آنها بپردازد. در اين راستا نقش تلاش هاي دولت ايران و ترکيه در تقويت ملي گرايي و همچنين تاثير تعاملات حاکمان اين دو کشور در شکل گيري جنبش هاي ملي گرايانه مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس جنبش هاي ملي گرايانه در معماري دو کشور ايران و ترکيه که بر اساس تاثير سياست هاي ملي گرايانه دولت ايران و ترکيه رخ داده است باز شناسي و معرفي خواهند شد. در اين راستا بر اساس نظر عده اي از منتقدين معماري ايران و ترکيه، جنبش هاي ملي گرايانه در معماري و برخي از آثار ايشان بررسي و دسته بندي مي شود و در پايان نحوه تاثيرگذاري نظام هاي حکومتي در ظهور جنبش هاي ملي گرايانه معماري ايران و ترکيه در يک مطالعه تطبيقي نتيجه گيري خواهد شد.