مقاله تاثير نور روز بر انسان فرايند ادراكي و زيست شناسي- رواني روشنايي روز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثير نور روز بر انسان فرايند ادراكي و زيست شناسي- رواني روشنايي روز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نور در معماري
مقاله نور روز
مقاله ادراك محيط
مقاله روان شناسي محيط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورديهيمي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي سيدجوادي فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بار ديگر، خورشيد به مثابه منبعي لايزال، پاك، بي هزينه، و هماهنگ با كليه جنبه هاي زيست محيطي و روان شناختي انسان مورد توجه قرار گرفته است و استفاده روزافزون از آن در ساختمان ها، در دهه هاي اخير مويد اين نظر است. اين رويكرد، كه به خصوص با بحران هاي ناشي از كمبود انرژي آغاز شد، به تدريج و با افزايش دانش و يافته هاي بشري در زمينه تاثيرات انساني، محيطي و اقتصادي كاربرد روشنايي خورشيد رنسانس جديدي را به معرض تجربه گذاشت.
تحقيقات نشان مي دهد كه ميزان شدت،‌ نوع منبع، رنگ، جهت،‌ و شيوع توزيع نور در محيط هاي متفاوت فعاليت انساني ممكن است تا حدود زيادي بر رفتارها، روحيات، بازدهي، و كارآيي وي تاثير بگذارد. در اين ميان نقش نور طبيعي به مثابه كامل ترين و مطلوب ترين نور انكارناپذير است.
نور طبيعي و ارتباط بصري با محيط خارج در فضاهاي زيستي انسان اعم از محل كار، فراغت، تفريح، تحصيل، و غيره علاوه بر افزايش كارآيي و بازدهي موجب كاهش اضطراب، بهبود رفتار، و نيز حفظ و افزايش سلامتي و آسايش مي شود. مجموعه اين تاثيرات را مي توان در قالب دو فرايند روان شناسي و زيست شناسي رواني پي جويي كرد. در اين ميان مقولاتي چون سلامتي روحي و جسمي انسان و كارآيي وي از جمله مهم ترين زير مجموعه هاي فرايند دوم به حساب مي آيد كه به تدريج از اواخر دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ مورد توجه قرار گرفت.
دانش بشري در اين زمينه، گرچه هنوز بسيار جوان است، تا آنجا كه از يافته هاي محققان بر مي آيد باعث شده است تا تعداد زيادي ازنورپردازان، معماران و طراحان روشنايي در زمينه تاثيرات مثبت اين عوامل بر رفتارها، آموزش، سلامتي، شادابي، بازدهي و طول عمر بيشتر انسان متفق القول شوند.