مقاله تاثير نوسانات توليدي بخشهاي اقتصادي بر سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۸۳ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثير نوسانات توليدي بخشهاي اقتصادي بر سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري
مقاله سود خالص
مقاله بورس
مقاله از مدل خود بازگشتي با وقفه هاي توزيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي موسي
جناب آقای / سرکار خانم: يداله زاده طبري ناصرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طبري حنانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت مبحث سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار هر کشور و نيز با توجه به نوسانات بخشهاي مختلف اقتصادي، تحقيق حاضر سعي دارد با بکارگيري تکنيک هاي اقتصاد سنجي و با استفاده از داده هاي سالانه اقتصاد ايران طي دوره بين سال هاي ۱۳۷۷ الي ۱۳۸۷ به بررسي تاثير نوسانات توليدي بخشهاي اقتصادي بر سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در اين راستا، از مدل خود بازگشتي با وقفه هاي توزيعي (ARDL) استفاده شده است. همچنين رابطه همجمعي بين متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از برآوردها بيانگر اين است که رابطه منفي و معني داري بين نوسانات بخشهاي نفت، خدمات و صنعت و معدن با سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنين نتايج بيانگر عدم تاثير نوسانات بخش کشاورزي بر متغير وابسته تحقيق مي باشد. بررسي آزمونهاي استحکام نتايج حاصل، اين يافته ها را تاييد مي کند.