مقاله تاثير نوع ميکرو فيلتر در تشخيص کلي فرم از آب آشاميدني با استفاده از روش PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۱۰ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير نوع ميکرو فيلتر در تشخيص کلي فرم از آب آشاميدني با استفاده از روش PCR
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلي فرم
مقاله واکنش زنجيره اي پليمرآز
مقاله ميکروفيلتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنادزاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانيان علي هاتف
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوي راد احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مسعوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از روش هاي معمول تشخيص عوامل ميکروبي آب اغلب با حساسيت کم و مستلزم صرف وقت زيادي مي باشند. از مزاياي روش هاي مولکولي از جمله PCR بالا بودن حساسيت، دقت، سرعت و هزينه نسبتا پايين آن است. براي انجام آزمايش PCR جهت تشخيص آلودگي آب به E.coli لازم است از روش تغليظ نمونه ها با ميکرو فيلتر استفاده شود. در اين تحقيق سعي شده با بررسي دو نوع ميکرو فيلتر  نقش آن ها را در کارآيي PCR تعيين شود.
مواد و روش ها: رقت هاي ۸٫۱۰۰، ۴٫۱۰۰، ۲٫۱۰۰، ۱٫۱۰۰، ۱٫۲۰۰، ۱٫۴۰۰، ۱٫۸۰۰، ۱٫۱۶۰۰، از باکتري در آب مقطر تهيه و به روش فيلتراسيون با دو نوع فيلتر FHLP وHAWP  باکتري از نمونه جدا گرديد. سپس تکثير ژن ۱۶sRNA با استفاده از روش PCR و به کمک پرايمرهاي طراحي شده انجام گرفت.
يافته هاي پژوهش: کشت رقت هاي تهيه شده نشان دهنده تاييد تعداد باکتري ها در اين رقت ها بود. نتيجه PCR رقت ها پس از فيلتراسيون نشان داد که فيلترهايFHLP  توانايي بالاتري نسبت به فيلترهاي HAWP در جدا سازي باکتري ها دارند. چنانچه در رقت هاي پايين باکتري نتيجه PCR مثبت بود.
بحث و نتيجه گيري: نتايج به دست آمده از اين بررسي حاکي از آن است که فيلترهاي هيدروفوبيک (نظير FHLP) قدرت بيشتري از فيلترهاي هيدروفيليک در جذب باکتري ها دارند. لذا استفاده از فيلترهاي هيدروفيليک در تشخيص باکتري با استفاده از روش هاي حساسي نظير  PCRاغلب باعث بروز نتايج منفي کاذب مي شود.