مقاله تاثير نوع پايه بر غلظت عناصر معدني و محتواي كلروفيل برگ پيوندك ليموشيرين (Citrus limettiodes) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۳۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير نوع پايه بر غلظت عناصر معدني و محتواي كلروفيل برگ پيوندك ليموشيرين (Citrus limettiodes)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مركبات
مقاله پايه ها
مقاله پيوندك
مقاله عناصر كم مصرف
مقاله عناصر پرمصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي جهرمي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده خانكهداني حامد
جناب آقای / سرکار خانم: عرب زادگان محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير چهار پايه مركبات شامل نارنج (Citrus aurantium)، بكرائي (C. reticulata × C. auralimetta)، ليموآب (C. aurantifolia) و ولكامرلمون(C. volkameriana)  بر ميزان كلروفيل و غلظت عناصر معدني (نيتروژن، فسفر، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، سديم، آهن، روي، مس، منگنز، كلر و بور) برگ پيوندك ليموشيرين رشد يافته در گلدان هاي حاوي خاك آهكي در گلخانه در قالب طرح كاملا تصادفي در چهار تكرار مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج نوع پايه تاثير معني داري بر ميزان كلروفيل برگ پيوندك داشت و بيشترين ميزان كلروفيل روي پايه ليموآب بدست آمد. تحت تاثير نوع پايه، غلظت ساير عناصر، به غير از بور، در برگ پيوندك اختلاف معني دار داشت. غلظت نيتروژن در برگ پيوندك روي همه پايه ها كمتر از حد مطلوب بود و پايه نارنج بالاترين غلظت كلر و سديم را در برگ پيوندك داشت.