مقاله تاثير نوع پايه و شوري ناشي از کلريد سديم بر غلظت برخي از عناصر پرمصرف و سديم در شاخساره پرتقال والنسيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۹۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تاثير نوع پايه و شوري ناشي از کلريد سديم بر غلظت برخي از عناصر پرمصرف و سديم در شاخساره پرتقال والنسيا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکبات
مقاله پرتقال والنسيا
مقاله شوري
مقاله عناصر پرمصرف
مقاله سديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي جهرمي عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي تاثير شوري ناشي از کلريد سديم و پايه هاي نارنج C. aurantium))، ليموآب (C. aurantifolia)، ولکامريانا C. volkameriana))، و بکرائي C. reticulata X C. limetta))، بر غلظت عناصر پرمصرف و سديم در شاخساره پرتقال والنسيا به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در گلخانه انجام شد. فاکتور شوري در چهار سطح، صفر (آب چاه با هدايت الکتريکي ۰٫۵۱۲ دسي زيمنس بر متر)، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ ميلي مول در ليترکلريد سديم بود. بر اساس نتايج نوع پايه تاثير زيادي بر غلظت عناصر پرمصرف و سديم در شاخساره پرتقال والنسيا داشت و تحت تاثير شوري واکنش پايه ها متفاوت بود. به طور کلي شاخساره پرتقال والنسيا روي پايه هاي ولکامريانا و تا حدودي روي بکرايي کمتر از ساير پايه ها تحت تاثير شوري، خصوصا در رابطه با غلظت سديم و پتاسيم برگ قرار داشت.