مقاله تاثير نوکلئوتيد جيره بر برخي شاخص هاي رشد و بقا ماهي هامور معمولي (Epinephelus coioides) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير نوکلئوتيد جيره بر برخي شاخص هاي رشد و بقا ماهي هامور معمولي (Epinephelus coioides)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوکلئوتيد
مقاله شاخص رشد
مقاله بقا
مقاله ماهي هامور معمولي
مقاله Epinephelus coioides

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف فرد اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در تابستان سال۱۳۸۷ در کارگاه تکثير ميگوي پارس آبزيستان در استان بوشهر (شهر دلوار) به مدت ۱۰ هفته (۲ هفته سازگاري و ۸ هفته پرورش) انجام گرفت. تاثير نوکلئوتيد جيره در ۵ سطح غذايي صفر، ۰٫۱۵، ۰٫۲۵، ۰٫۳۵ و ۰٫۵ درصد از جيره بر شاخص هاي رشد، بقا و ماهي هامور معمولي (Epinephelus coioides) با وزن ميانگين آغازين ۱۰٫۷۰±۰٫۲۹ گرم و در مخازن ۳۰۰ ليتري با تراکم ذخيره سازي ۱۵ قطعه ماهي با سه تکرار در هر تيمار انجام شد. با وجود ۵ تيمار، کل آزمايش حاوي ۱۵ مخزن ۳۰۰ ليتري بوده که هر مخزن با ۱۵ قطعه ماهي ذخيره سازي شد. با توجه به بهبود پاسخ هاي رشد در تيمار ۰٫۳۵ درصد بهترين رشد را داشته است. و بر اساس آزمون دانکن، در اين مطالعه سطح ۰٫۳۵ درصد از نوکلئوتيد جيره براي استفاده در جيره ماهي هامور معمولي پيشنهاد مي شود.