مقاله تاثير نيتريک اکسيد و پوتريسين بر خواص کيفي و عمر پس از برداشت ميوه توت فرنگي رقم ’سلوا‘ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثير نيتريک اکسيد و پوتريسين بر خواص کيفي و عمر پس از برداشت ميوه توت فرنگي رقم ’سلوا‘
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توت فرنگي
مقاله نيتريک اکسيد
مقاله پوتريسين
مقاله عمر انباري
مقاله ويتامين ث
مقاله ترکيبات فنولي کل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، به دليل اثرات مضر مواد شيميايي بر سلامت انسان و محيط زيست استفاده از اين مواد با محدوديت هايي روبرو است. از اين رو يافتن مواد سالم براي استفاده در تکنولوژي پس از برداشت ميوه ها و سبزي ها ضروري مي باشد. در اين پ‍ژوهش اثر نيتريک اکسيد در غلظت هاي ۵ ,۳ ,۰ و ۸ ميکرومول در ليتر و پوتريسين در غلظت هاي ۰ و ۲ ميلي مول در ليتر بر عمر پس از برداشت و کيفيت ميوه هاي توت فرنگي رقم ‘سلوا’ پس از ۱۵ روز نگهداري در دماي ۲٫۵ درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي ۸۵ تا ۹۵ درصد مورد مطالعه قرار گرفت. صفاتي چون سفتي بافت ميوه، بازار پسندي، اسيديته کل، فنول کل، ويتامين ث، مواد جامد محلول و رنگ ميوه ارزيابي شدند. تيمار ميوه ها با ۵ ميکرومول در ليتر نيتريک اکسيد به طور معني داري باعث حفظ کيفيت ميوه ها در پايان مدت نگهداري گرديد. تيمار ترکيبي نيتريک اکسيد با پوتريسين به طور معني داري از نرم شدن ميوه ها جلوگيري کرد. اين مطالعه نشان داد که نيتريک اکسيد و پوتريسپن باعث حفظ ويتامين ث و فنول کل مي گردد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که استفاده از نيتريک اکسيد و پوتريسين مي تواند به عنوان راهبرد موثري در تکنولوژي پس از برداشت ميوه توت فرنگي رقم سلوا معرفي گردد.