مقاله تاثير نگرشهاي فرهنگي بر رفتار مديريت (رويكردي تطبيقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۶ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير نگرشهاي فرهنگي بر رفتار مديريت (رويكردي تطبيقي)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله جهت گيري ارزشي
مقاله رابطه فرد با طبيعت
مقاله جهت گيري افراد نسبت به زمان
مقاله ارزيابي ماهيت افراد
مقاله جهت گيري نسبت به كار و فعاليت
مقاله روابط ميان افراد
مقاله نگرش به فضا و زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ بر مفروضات، ادراكات و رفتار مديريتي انسان تاثير به سزايي دارد. در طول تاريخ شش نوع جهت گيري ارزشي وجود داشته است كه تاثير شگرفي بر رفتارهاي مديريت در موقعيتهاي مختلف داشته اند. تنوع اين جهت گيريها در اين مقاله با استفاده از روش تحقيقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند و به ترتيب زير دسته بندي مي شوند:
۱ـ رابطه انسان با طبيعت در اشكال تسليم طبيعت بودن، هماهنگي با طبيعت و تسلط بر طبيعت.
۲ـ نگرش افراد نسبت به زمان سه نوع نگرش قابل توجه در اين زمينه عبارت اند از: نگرش گذشته مدار، حال مدار و آينده مدار
۳ـ ارزيابي ماهيت افراد كه ماهيت افراد را به سه دسته تقسيم مي كند: بد و شرور، خوب و خنثي (نه خوب و نه بد).
۴ـ توجه به كار و فعاليت: ابعاد اصلي اين نگرش عبارت اند از فرهنگ هستي به صورت «بودن» يا به صورت «شدن» كه منتهي به دو نگرش ثبات و تغيير در فرهنگ كار با عمل شده است.
۵ـ روابط ميان افراد شامل فردگرايي، گروه گرايي و سلسله مراتبي
۶ـ نگرش به فضا و زمان: نگرشهاي شايان بررسي دراين خصوص عبارت اند از فضاي باز، خصوصي و تركيبي.
در اين مقاله سعي شده است ضمن تشريح اين نوع نگرشها، تاثير آنها بر عملكرد و رفتار مديريت در سطح بين الملل و به صورت تطبيقي مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.