مقاله تاثير هايپرويتامينوز A در دوران جنيني و بررسي اثرات آن بر هورمون هاي گنادوتروپين و تستوسترون در دوران بلوغ در موش صحرايي نر نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير هايپرويتامينوز A در دوران جنيني و بررسي اثرات آن بر هورمون هاي گنادوتروپين و تستوسترون در دوران بلوغ در موش صحرايي نر نژاد ويستار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هايپرويتامينوز A
مقاله رتينوئيک اسيد
مقاله تستوسترون
مقاله LH
مقاله FSH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قربانيان محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويتامين A در بسياري از اعمال فيزيولوژيکي نظير بينايي، توليدمثل، توسعه بافت اپيتليال، تمايز جنيني، رشد و تکامل مغز و نخاع دخالت مي کند. گرچه ويتامين A به عنوان يک ترکيب آنتي اکسيدان در درمان صرع، موثر در توليدمثل و در درمان بيماري آلزايمر استفاده مي شود، اما مکانيسم هايي که اين ويتامين مي تواند در مغز بالغ از آن طريق اثراتش را اعمال نمايد هنوز ناشناخته مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي تغييرات هورموني موش صحرايي نر نژاد ويستار تحت تيمار با هايپرويتامينوز A در دوران جنيني، صورت گرفت. بدين منظور پس از تعيين صفر حاملگي، حيوانات باردار به صورت تصادفي به ۵ گروه تقسيم شدند گروه هاي تجربي ۱ و ۲ و ۳، در روزهاي ۸٫۵، ۱۰٫۵، ۱۲٫۵ و ۱۴٫۵ بارداري به ترتيب دريافت کنندهmg/kg  10، ۲۰ و ۳۰ رتينوئيک اسيد به صورت IP بودند. سپس به حيوانات اجازه استراحت و زايمان داده شد. در زمان بلوغ زاده ها (۱۰ هفتگي)، حيوانات نر، در تمام گروه هاي مورد بررسي، جهت اندازه گيري ميزان هورمون ها، خون گيري به عمل آمد.
نتايج نشان داد اگرچه دريافت رتينوئيک اسيد توسط مادران باردار، با دوزهاي گزارش شده، منجربه به وجود آمدن اختلاف معني داري در سطح اين هورمون ها نگرديد، وليکن اثرات آن بر هورمون هاي جنسي و استروئيدوژنز نسل آينده در دوران بلوغ قابل اغماض نمي باشد.