مقاله تاثير همراه کردن تمرين درماني با تيپينگ تسهيلي عضلات انتخابي کمربند شانه اي بر روي سطح فعاليت اين عضلات در بيماران مبتلا به سندرم گير افتادگي شانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثير همراه کردن تمرين درماني با تيپينگ تسهيلي عضلات انتخابي کمربند شانه اي بر روي سطح فعاليت اين عضلات در بيماران مبتلا به سندرم گير افتادگي شانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفصل شانه
مقاله سندرم گيرافتادگي شانه
مقاله الکتروميوگرافي سطحي
مقاله تمرين درماني
مقاله نوار تيپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضميري سارا
جناب آقای / سرکار خانم: شاطرزاده يزدي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: گوهرپي شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اختلال در سطح فعاليت عضلات اسکاپولا و عضلات چرخاننده کاف در مبتلايان به سندرم گيرافتادگي شانه وجود دارد. تمرين درماني يکي از روش هاي مهم درماني در اين بيماران است. به علاوه کاربرد نوار تيپ(Tape) نيز در توانبخشي اين بيماران پيشنهاد شده است. هدف اين مطالعه بررسي اثر تمرين درماني همراه با کاربرد تيپ بر سطح فعاليت الکتريکي عضلات کمربند شانه اي بيماران مبتلا به سندرم گيرافتادگي شانه است.
روش بررسي: اين تحقيق بر روي دو گروه ۱۲ نفره از بيماران مبتلا به سندرم گيرافتادگي شانه که به صورت غير احتمالي و به روش نمونه گيري ساده انتخاب شدند انجام شد. ثبت الکتروميوگرافي از عضلات انتخابي در هر دو گروه حين حرکات فلکسيون و ابدکسيون در صفحه اسکاپولا انجام شد. پس از يک دوره تمرين درماني همراه با کاربرد نوار تيپ براي يک گروه و بدون کاربرد نوار تيپ براي گروه ديگر، مجددا ثبت الکتروميوگرافي انجام شد.
يافته ها: مقايسه سطح فعاليت الکتروميوگرافي عضلات مورد بررسي ذوزنقه اي مياني و تحتاني و اينفرااسپيناتوس به هنگام انجام تکاليف حرکتي فلکسيون و ابدکسيون در صفحه فرونتال، در گروه نوار تيپ بعد از درمان ۱۷٫۵۴ درصد افزايش (P=0.41) و نيز در گروه بدون نوار تيپ، بعد از درمان ۲٫۹۴ درصد افزايش نشان مي دهد (P=0.38).
نتيجه گيري: نتايج تحقيق ما اثر عمده اي را در کاربرد نوار تيپ، بر سطح فعاليت الکتريکي عضلات مورد مطالعه حين تکاليف حرکتي فلکسيون و ابدکسيون در مبتلايان به سندرم گيرافتادگي شانه نشان نداد.