مقاله تاثير همزمان تزريق داخل ويتره اي تريامسينولون استونايد و پان رتينال ليزر فوتو کواگولاسيون بر روي ادم ماکولاي ديابتي و رتينوپاتي پروليفراتيو ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۲۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير همزمان تزريق داخل ويتره اي تريامسينولون استونايد و پان رتينال ليزر فوتو کواگولاسيون بر روي ادم ماکولاي ديابتي و رتينوپاتي پروليفراتيو ديابتي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزريق داخل ويتره تريامسينولون استونايد
مقاله ادم ماکولاي ديابتي
مقاله رتينوپاتي ديابتي پروليفراتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري وند نادر
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عباداله
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري نازلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: رتينوپاتي ديابتي و ادم ماکولاي ديابتي از علل مهم کاهش بينايي شديد است. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي تاثير تزريق داخل ويتره تريامسينولون استونايد همزمان با پان رتينال ليزر فوتوکواگولاسيون بر روي ادم ماکولاي ديابتي و رتينوپاتي پروليفرايتو ديابتي از نوع پرخطر مي باشد.
روش بررسي: اين تحقيق در يک کارآزمايي باليني از مرداد ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷، بر روي ۵۰ بيمار ديابتي که به طور همزمان مبتلا به رتينوپاتي ديابتي پروليفرايتو از نوع پرخطر و ادم ماکولاي ديابتي دو چشمي بودند انجام شد. براي گروه ۱ تزريق داخل ويتره اي تريامسينولون استونايد (۴ ميلي گرم)، پان رتينال فوتوکواگولاسيون و فوتوکواگولاسيون ماکولا (چشم راست) و گروه ۲ تحت پان رتينال فوتوکواگولاسيون و فوتوکواگولاسيون ماکولا (چشم چپ) قرار گرفتند. معاينات کامل چشمي، اندازه گيري حدت بينايي، فشار داخل چشمي و OCT (Optical Coherence Tomography) در ابتداي مطالعه و طي پيگيري هاي ۲ و ۶ ماهه و آخرين معاينه ( ۹ الي ۱۲ ماه) صورت پذيرفت.
يافته ها: در ماه دوم بعد از تزريق، ميانگين حدت بينايي تصحيح شده در گروه ۱ به ميزان
۰٫۳۵±۰٫۳۳ و در گروه ۲ به ميزان (P=0.137) 0.47±۰٫۲۸ بود. ميانگين ضخامت مرکز ماکولا در گروه ۱ در ماههاي ۲، ۶ و ۱۲-۹ نسبت به گروه دوم (۲۵۷٫۳۸±۷۳٫۹۱ در مقابل ۳۴۱٫۸۱±۱۱۰٫۳۸۰، P<0.0005)، (۲۸۰٫۴۱±۱۲۰٫۵۴ در مقابل ۳۷۷٫۸۶±۱۱۹٫۶۳، P<0.0005) و (۳۱۱٫۱۹±۹۷٫۴۷ در مقابل ۳۶۹٫۶۲±۱۲۳٫۵۳) بودند.
نتيجه گيري: تزريق داخل ويتره تريامسينولون استونايد همراه با پان رتينال فوتوکواگولاسيون ليزري مي تواند يک روش درماني موثر در درمان ادم ماکولا و رتينوپاتي ديابتي پروليفراتيو باشد.