مقاله تاثير هنر ملل تابعه امپراتوري هخامنشيان بر هنر و معماري آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۸۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثير هنر ملل تابعه امپراتوري هخامنشيان بر هنر و معماري آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هخامنشيان
مقاله معماري
مقاله بين النهرين
مقاله مصر
مقاله اورارتو
مقاله ايوني
مقاله کاخ
مقاله آرامگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولايتي رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنر هخامنشي، هنر درباري و متاثر از هنر ملل تابعه امپراتوري مانند بين النهرين، مصر، آسياي صغير و به ويژه هنر اورارتو بوده است؛ نقوش برجسته ديواره ها و دروازه کاخ ها به ويژه در تخت جمشيد، بيانگر نفوذ و تاثير عناصر هنر مادي، ايلامي و بين النهرين (آشور و بابل) بر هنر هخامنشي است. همچنين پس از فتوحات کوروش در آسياي صغير، هنر متعالي و ظريف يونانيان در بناهاي هخامنشي به چشم مي خورد.
معماري به عنوان مهم ترين هنر هخامنشيان، ابتدا تحت تاثير معماري ماد و ايلامي قرار گرفت. همچنين تاثير عناصر معماري اورارتويي مانند؛ آرامگاه هاي سنگي، راهروهاي باريک آرامگاه هاي شاهان هخامنشي به خوبي قابل تشخيص است. از طرفي فتح مصر توسط هخامنشيان و اقامت طولاني داريوش اول در مصر علاقه مندي و تمايل وي به معماري مصر را در او بيدار کرد که تجلي آن در کاخ داريوش در تخت جمشيد به وضوح ديده مي شود. هدف از اين تحقيق مطالعه تاثير هنرهاي ملل تابعه بر هنر معماري هخامنشيان است.