مقاله تاثير هوش فرهنگي بر اثربخشي گروهي (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۲۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثير هوش فرهنگي بر اثربخشي گروهي (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه
مقاله اثربخشي گروهي
مقاله تنوع فرهنگي
مقاله هوش فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابزري مهدي‌
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباريان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: خاني اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سازمان ها به دنبال افرادي هستند که بتوانند به صورت گروهي عملکرد مطلوبي داشته باشند و از سوي ديگر توانايي برقراري ارتباط و تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگ هاي مختلف را دارا باشند. بنابراين لازم است با فرهنگ هاي مختلف آشنا باشند و به طور مناسب با افراد ساير فرهنگ ها ارتباط برقرار کنند. براي اين منظور، افراد نياز به هوش فرهنگي دارند. اين مطالعه به بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و اثربخشي گروهي در۴۷ گروه کاري در شرکت فولاد مبارکه اصفهان پرداخته است. داده ها پس از جمع آوري از طريق پرسشنامه هاي هوش فرهنگي و اثربخشي گروهي بوسيله نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد بين هوش فرهنگي و مولفه هاي آن (استراتژي، دانش، انگيزش و رفتار) با اثربخشي گروهي رابطه معناداري وجود دارد. همچنين از بين اين مولفه ها، مولفه انگيزش و رفتار، قابليت پيش بيني اثربخشي گروهي را دارا بودند.