مقاله تاثير وازکتومي در عملکرد جنسي مردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۴۲ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير وازکتومي در عملکرد جنسي مردان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگاسم
مقاله عملکرد جنسي
مقاله وازکتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موذني بيستگاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي بيگي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مردان ممکن است عملکرد جنسي متفاوتي بعد از وازکتومي داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير وازکتومي در عملکرد جنسي مردان انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه باليني تعداد ۱۰۰ نفر از مجموع ۱۲۰ نفري که از مهر ماه سال ۸۵ لغايت مهر ماه سال ۸۷ به طور داوطلبانه جهت عمل وازکتومي به بيمارستان آيت اله کاشاني شهرکرد مراجعه نمودند و مايل به همکاري در اين مطالعه بودند انتخاب شدند. توانايي جنسي افراد تحت مطالعه، قبل و سه ماه بعد از انجام وازکتومي بر اساس پرسشنامه ارزيابي عملکرد جنسي IIEF (International Index of Erectile Function) ارزيابي و داده ها با استفاده از آزمون آماري ويل کاکسون مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني افراد ۳۱٫۵±۱۰٫۵، ميانگين امتياز کلي IIEF قبل از عمل جراحي۵۸٫۱۲ و پس از عمل جراحي۶۳٫۵۹ بود (P<0.001). در %۴۳ از بيماران امتياز بالا، %۴۱امتياز پايين و %۱۶ افراد نيز تغيري در امتيازها قبل و بعد از عمل وازکتومي نداشتند. از ۵ حيطه عملکرد جنسي در حيطه هاي رضايت بخش بودن عملکرد جنسي، عملکرد نعوظي و رسيدن به اوج لذت جنسي از نظر آماري پس از عمل جراحي بهبودي معني داري وجود داشت (P=0.03).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که انجام وازکتومي علاوه بر اينکه تاثير منفي بر عملکرد جنسي ندارد، بلکه در حيطه هاي رضايت بخش بودن عملکرد جنسي، عملکرد نعوظي و رسيدن به اوج لذت جنسي (ارگاسم) باعث بهبودي مي گردد.