مقاله تاثير واکسن سلول هاي دندريتيک فعال شده با اجزا پروتييني توکسوپلاسما گوندي بر سلول هاي T از نوع CD8+ اختصاصي تومور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۶۱۵ تا ۶۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير واکسن سلول هاي دندريتيک فعال شده با اجزا پروتييني توکسوپلاسما گوندي بر سلول هاي T از نوع CD8+ اختصاصي تومور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول TCD8+
مقاله سلول دندريتيک
مقاله توکسوپلاسما گوندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آماري افشين
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: اميني سردرود عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلامي نژاد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: حاجتي جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سلولهاي دندريتيک مهمترين سلول هاي عرضه کننده آنتي ژن هاي توموري به سلول هاي TCD8+ و TCD4+ مي باشند که باعث برانگيختن اين سلول ها و ايجاد پاسخ اختصاصي ضد تومور مي شوند. يکي از راه هاي ايجاد پاسخ مناسب ضد توموري افزايش کارايي سلول هاي دندريتيک در عرضه آنتي ژن و تحريک لنفوسيت هاي T مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي تاثير سلول هاي دندريتيک فعال شده با اجزا پروتييني توکسوپلاسما گوندي بر نفوذ سلول هاي TCD8+ در بافت تومور و پاسخ سيتوتوکسيک آنها است.
روش بررسي: سلول هاي مغز استخوان موش به مدت پنج روز در حضور GM-CSF و IL-4 کشت داده شدند. روز پنجم سلول هاي دندريتيک نابالغ حاصله با اجزا پروتييني يا عصاره کامل توکسوپلاسما گوندي و يا LPS به مدت دو روز کشت داده شد. براي القاي تومور سلول WEHI-164 به صورت زير جلدي به موش تزريق شد. براي ايمونوتراپي ۱۰۶ سلول دندريتيک بالغ شده با ترکيبات مختلف به موش ها تزريق شد. از روش فلوسايتومتري براي اندازه گيري ميزان نفوذ سلول هاي CD8+ استفاده شد و قدرت کشندگي لنفوسيت ها با روش LDH اندازه گيري گرديد.
يافته ها: استفاده از اجزا پروتييني توکسوپلاسما براي بلوغ سلول هاي دندريتيک در مقايسه با ساير عوامل به طور معني داري باعث افزايش نفوذ سلول هاي CD8+ به بافت تومور و تقويت پاسخ هاي سيتوتوکسيک گرديد. ميزان بقاي موش ها در اين گروه از گروه هاي ديگر بيشتر بود (p<0.0001).
نتيجه گيري: ترکيبات ميکروبي مانند اجزا پروتييني توکسوپلاسما که پاسخ Th1 را سبب مي شوند، مي توانند باعث افزايش کارايي سلول دندريتيک در نفوذ سلول هاي TCD8+  و افزايش پاسخ هاي سيتوتوکسيک شوند.