مقاله تاثير واکسيناسيون عليه مننژيت مننگوکوکي در نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران در فاصله سالهاي ۱۳۵۹ الي ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۸۶ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير واکسيناسيون عليه مننژيت مننگوکوکي در نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران در فاصله سالهاي ۱۳۵۹ الي ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکسيناسيون
مقاله مننژيت مننگوکوکي
مقاله سرباز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي توانا علي
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: گويا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پرهيزكار سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شكوه سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فراهاني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري مننژيت مننگوکوکي به عنوان يکي از بيماريهاي نگرانکننده در مراکز پرازدحام در بين نيروهاي نظامي تلقي ميگردد. لذا، هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت بيماري و تاثير واکسيناسيون بر عليه مننژيت مننگوکوکي در بين نيروهاي نظامي طي سالهاي ۱۳۵۹ و پس از آن ميباشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي ـ مقطعي، مستندات قبلي، در کنار سه طرح تحقيقاتي در مورد موارد ابتلا و مرگومير مننژيت در بخش لشکري و نيز وضعيت مداخله انجام شده (واکسيناسيون) و تاثير آن در محافظت سربازان و ساير نيروهاي نظامي در مقابل مننژيت مننگوکوکي با استفاده از روش هاي استاندارد اپيدميولوژيک و روش هاي معتبر آزمايشگاهي پيشرفته، مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است.
يافته ها: واکسيناسيون به موقع توانسته است ميزان محافظت عليه مننژيت مننگوکوکي را در حد مطلوب ايجاد نمايد. به علاوه با توسعه روش هاي درماني موثر از ميزان مرگ به شدت کاسته شده، به طوري که ميزان مرگ را به کمتر از ۰٫۱% مورد رسانده است. در عين حال، شيوع بالاي مننژيت پنوموکوکي در بين سالمندان نظامي و وابستگان آنها به شکل نگران کننده اي جلوه گر شده است، به طوري که بر اساس نتايج اين تحقيق ۳۵% مننژيت هاي باکتريايي به استرپتوکوکوس پنومونيه اختصاص يافته است. همچنين، موارد مرگ ناشي از مننژيت مننگوکوکي از ۱۰۶ مورد در ۱۳۷۹ به حدود صفر در سال ۱۳۸۸ کاهش يافته است.
بحث و نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق تاثير شگرف واکسيناسيون را نشان مي دهد. با اين حال، شيوع مننژيت پنوموکوکي در افراد بالاي ۵۰ سال به عنوان يک عامل خطر براي نيروهاي نظامي است. لذا، بررسي بيشتر و ارایه واکسن مناسب جهت کنترل اين بيماري پيشنهاد مي گردد.