مقاله تاثير وضعيت قرارگيري بيمار بر ميزان فشار داخل قفسه سينه طي بيهوشي عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير وضعيت قرارگيري بيمار بر ميزان فشار داخل قفسه سينه طي بيهوشي عمومي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيهوشي عمومي
مقاله تغيير وضعيت
مقاله فشار قفسه سينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي سيدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كريمان مجد محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: باباتباردرزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تدريسي سيدداوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: تغيير وضعيت قرارگيري طي بيهوشي ممكن است با عوارض هموديناميكي و مكانيكي همراه باشد. در اين مطالعه تاثير تغييرات وضعيت قرارگيري بيمار بر ميزان فشار داخل قفسه سينه طي بيهوشي عمومي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، ۱۱۵ بيمار بزرگسال مورد بررسي واقع شدند. ميزان فشار پيك و پلاتو داخل قفسه سينه به وسيله اسپيرومتر در وضعيت طاقباز اندازه گيري شد و سپس، فشار پيك و پلاتو داخل قفسه سينه طي دقايق اول تا ۶۰ بيهوشي در وضعيت هاي ترندلن برگ، يك طرفه چپ، يك طرفه راست يا دمر (روي شكم) در فواصل ۱۰ دقيقه اي اندازه گيري و ثبت شدند.
يافته ها: بيشترين فشار پيك و پلاتو داخل قفسه سينه در حالت طاقباز و پيش از تغيير وضعيت ثبت شد (۵٫۵±۳۳٫۷ و ۵٫۱±۲۰٫۵) كه طي بيهوشي تغيير قابل ملاحظه اي نداشت (p>0.05). بيشترين فشار داخل قفسه سينه بعد از تغيير وضعيت، در گروه يك طرفه راست ثبت شد و كمترين ميزان تغيير در گروهي كه به وضعيت دمر تغيير وضعيت داده شده بودند مشاهده شد.
نتيجه گيري: تغيير وضعيت بيماران طي بيهوشي عمومي و شلي كامل عضلاني از وضعيت طاقباز به وضعيت هاي دمر، يك طرفه راست، يك طرفه چپ يا ترندلنبرگ، از نظر باليني موجب تغيير قابل ملاحظه اي در فشار داخل قفسه سينه نمي شود.